DAI-Labor, Anel Grup ile ortaklaşa AR-GE merkezi kuruyor

ImageTürkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojisi sektöründe endüstri hamlesi yapabilmesi için Anel Şirketler Grubu yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. ANEL Şirketler Grubu, Almanya Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan ünlü Ar-Ge Laboratuarı DAI-Labor ile Türkiye'de ortaklaşa benzeri bir laboratuar kurma kararını imza altına aldı.

Türkiye'de çoğu endüstri kuruluşunun ürün geliştirirken buluşlarını kendi Ar-Ge laboratuarlarında kendi mühendislerine yaptırması, böylece finansmanından insan kaynağına, patentinden müşterisine kadar her şeyiyle kendi bünyesinde çözmeye çalışan kuruluşlar için  bir alternatif yaratmak adına  Anel, Almanya'nın Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında tanınmış Ar-Ge Laboratuarı  DAI-Labor ile anlaşma sağladı.

Endüstri ile üniversiteler arasında köprü görevini üstlenen ve bir yandan endüstrinin ihtiyacını karşılayan, bir yandan da iş planı çıkarıp projelendiren, finansman çözümleri üreten, insan kaynağı bulup çalışma ortamı hazırlayan ve gerekli yazılım ve donanımı sağlayan oluşumların önemini fark eden ANEL Şirketler Grubu,  bu oluşumu Türkiye'de de kurmaya karar verdi. Yıllar önce üniversite eğitimi için Almanya'ya giden ve orada başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Şahin Albayrak'ın kurduğu ve yönettiği DAI-Labor 110 kişilik genç kadrosuyla geleceğin dünyasını tasarlıyor ve ürün haline getiriyor. Alman Telekom, Sun, Cisco, BMW, Audi, AlcatelLucent, Motorola ve Panasonic gibi güçlü küresel firmaların yanı sıra Almanya'da Federal ve Eyalet hükümetlerinin Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı ve kamu kuruluşlarının desteğini alan DAI-Labor bir çok üniversite ile de işbirliği yapıyor.

Son yıllarda Türkiye'nin kalkınmada yakaladığı ivme, üniversitelerin niteliklerindeki artış ve Ar-Ge mühendisliğine gönül veren öğrencilerin yetkinlikleri DAI-Labor ile ANEL Şirketler Grubu'nu bir araya getirdi. İki aydır yapılan işbirliği görüşmeleri olumlu sonuçlandı ve DAI-Labor'un benzerinin 55 kişilik bir kadro ile DAI-Lab adı altında, İstanbul'da ortaklaşa kurulması için bir Mutabakat Zaptı Prof. Dr. Albayrak ve ANEL Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel tarafından imzalandı.

İleri İletişim Şebekeleri ve Servisler, İleri Yazılım Teknolojileri, Sağlık, Güvenlik ve Trafik konularında araştırmalar yapıp, Türkiye'ye katma değeri yüksek ürünler kazandıracak DAI-Lab üstün nitelikli Türk üniversitelerinin Doktora programlarını destekleyecek. Araştırmacı kadronun yüzde 40'ı lisans üstü ve doktora öğrencilerinden, geride kalan yüzde 60'ı profesyonel Ar-Ge mühendislerinden oluşacak. Endüstri ile üniversiteler ve kamu kurumları arasında köprü rolü üstlenecek. Çıkan ürünlerin telif haklarını ve patentlerini seri üretime dönüştürebilmek için firmalara verecek. Yeni firma kurmak gerekirse bunun oluşumuna katkıda bulunacak.

Türkiye'de bilgi birikiminin oluşmasına katkı sağlayacak olan DAI-Lab, nitelikli insan kaynağına cazip ortamda istihdam yaratacak ve onlara hem eğitim, hem kariyer olanağı sunacak. Türkiye'nin araştırmaya dayalı mühendislik hizmetlerinin yurt dışına açılmasına aracı olacak olan laboratuar, bilgi ve tecrübesini paylaşarak, bu birikimin sektöre yayılmasını sağlayacak, yurt içinde nitelikli uzmanların yetişmesine aracı olacak. Yerli işgücünü küresel bilgi ile bütünleştirerek bir eko-sistem oluşturacak, bunu büyütecek ve itici güç olacak. Tüm bu sektörel fayda diye adlandırabileceğimiz katkının sonucunda Türkiye'de bir referans merkezi olacak.

DAI-Labor'dan Prof. Dr. Şahin Albayrak ve ANEL'den Dr. Mustafa Aykut tarafından ortaklaşa yönetilecek DAI-Lab, Avrupa Birliğinde gerçekleştirilen projelerde DAI-Labor ile birlikte yer alacak. Bu çalışmalar için gerektiğinde DAI-Lab'da çalışan öğrenciler ve profesyoneller belirli bir süre iş üzerinde eğitim için Berlin'e gönderilecek. Aynı şekilde, Berlin'de DAI-Labor'da çalışanlar da İstanbul'a gelerek projelere destek verecek.

Prof. Dr. Albayrak DAI-Labor'da gerçekleştirilen ürünlerin sergilendiği ortamı tanıtırken, ‘Gelecek burada oturuyor. Gelecek Türkiye'ye taşınıyor ve ANEL'de çalışacak' diyor.

Başa dön tuşu