“Dijital Türkiye Üssü” için ilk adım atıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi  (İTÜ) ve Bilişim Sanayicileri Derneği  (TÜBİSAD) işbirliği ile İTÜ Maslak Kampüsü’nde Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden birisi kuruluyor.  “Dijital Türkiye Üssü” adını taşıyan merkez, 30 bin m2’lik kapalı alana sahip olacak,  Ar-Ge ve inovasyon konularında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin çalışmalarını aynı çatı altında toplamayı amaçlayan Dijital Türkiye Üssü 2012 yılında tamamlanacak.

Türkiye’nin en büyük Ar-Ge ve inovasyon merkezlerinden birisi olması planlanan “Dijital Türkiye Üssü” için, İTÜ Maslak Kampüsü’nde düzenlenen imza töreni ile ilk adım atıldı. Törende, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy “Dijital Türkiye Üssü”  projesi işbirliği protokolünü birlikte imzaladı. 

 İTÜ ve TÜBİSAD eşgüdümüyle üniversite- sanayi işbirliğinin en önemli projelerinden birisi olarak hayata geçirilecek “Dijital Türkiye Üssü”, İTÜ İstanbul Maslak Kampüsü’nde 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Aynı proje kapsamında 6 bin metrekare kapalı alana sahip Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi inşaatı da gerçekleştirilecek. Böylece akademik dünya ile bilişim sanayinin önde gelen şirketleri arasında bir sinerji sağlanacak.  Lokasyon, kullanım ve kiralama açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak “Dijital Türkiye Üssü”, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyonda önde gelen şirketlerini  aynı çatı altında birleştirecek.

Dijital Türkiye Üssü modeli neleri kapsıyor?

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ile TÜBİSAD birlikteliğinde oluşturulacak olan “Dijital Türkiye Üssü”, Teknokent modelinden farklı özelliklere sahip. Bu model öncelikle tek bir alanı, Bilgisayar ve Bilişim alanını kapsıyor.

 İkinci olarak bu model kapsamında çalışacak sanayi kuruluşları, kendi yerinde Ar-Ge yapabilme yeteneğine sahip büyük kuruluşlar olacaklar. Bilindiği gibi bu yeteneğe sahip firmaların en az 50 tam zamanlı Ar-Ge elemanı çalıştırmaları gerekiyor.

 Kurgulanan model yapı içinde Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ve Bilişim Sanayinin Ar-Ge birimlerinin bulunacağı bina olmak üzere iki bina yer alacak. Birbirine komşu olarak inşa edilecek binalarda çalışanların birbirleriyle sıkça görüşebilecekleri ortamları yaratacak sosyal ve toplantı mekanları da hedefler arasında yer alıyor.

Şirketlere önemli fırsatlar yaratacak

 Halen Elektrik fakültesi içinde yer alan Bilgisayar bölümünü, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’ne yükselterek önemli bir adım atan İTÜ ile Türkiye’de bilişim sektörünün yüzde 95’ini temsil eden ve üniversite sanayi işbirliğine büyük önem veren TÜBİSAD tarafından eşgüdümle hayata geçirilecek “Dijital Türkiye Üssü” şirketler için de pek çok önemli özelliğe sahip olacak. Proje,  uluslararası şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını Türkiye’ye taşımalarını da teşvik edecek.

Lokasyon, kullanım ve kiralama şartları açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak “Dijital Türkiye Üssü”, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon konusunda önde gelen  şirketlerini bir çatı altında birleştirecek. Böylece Türkiye, İstanbul-Maslak gibi çok cazip bir noktada uluslararası öneme sahip, nitelikli insan gücü istihdamına uygun, sektörün kullanım koşullarına uygun kaliteli ofis yapısı ve üniversite ile bütünleşmiş bir Ar-Ge inovasyon merkezine kavuşacak. Bu merkezde faaliyet gösterecek şirketler, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ARGE MERKEZİ statüsüne sahip olan şirketlere sağlanan tüm teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.

Bu işbirliğinin gereği olarak binanın bir an önce üniversite ve bilişim sektörüne kazandırılması amaçlanıyor. “Dijital Türkiye Üssü”, inşaat projesinin taraflarca onaylanmasının ardından inşasına başlanacak.  Dijital Türkiye Üssü alanında kiracı olarak yer alacak şirketlerin belirlenmesi ve projeyi  gerçekleştirecek Dijital Türkiye AŞ kurulacak. 

Proje çalışmasının başlaması, projenin seçilmesi ve toprak üstü ruhsatın alınmasının ardından inşaatın 2011 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi de 2012-2013 eğitim yılına yeni binasında başlayacak.

Başa dön tuşu