Yeni Ticaret Kanunu bilişim sektörüne büyük katkılar sağlayacak

Yeni Ticaret Kanunu’nun, partilerin uzlaşısıyla hızla kanunlaşması Türkiye Bilişim Sektörü açısından memnuniyetle karşılandı.  Kanun’un Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe ilk dönemde büyümeye yüzde 25’e yakın oranda katkıları olabileceğine belirten TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), daha önemlisi iş süreçlerinin dijital ortama taşınmasını destekleyerek başta KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketlerin rekabet güçlerinin artması açısından çok somut bir adım olduğunu vurguladı.  

TÜBİSAD’ın konuya ilişkin görüşleri ise şöyle: Türkiye’de iş yapma şeklini baştan inşa edecek olan Yeni Ticaret Kanunu,  Bilişim Sektörü’nün yanı sıra iş hayatına getirdiği yeniliklerle pek çok değişikliği de beraberinde getiriyor.  Tüm ticari işlemlerin dijital ortamda yapılmasına olanak sağlayan kanun e-devlet, e-toplum hedeflerine büyük katkılar yaparak Bilişim Sektörü’nün büyümesi açısından atılmış en somut adımdır.  Yeni Türkiye Ticaret Kanunu gelecekte Dijital Türkiye’nin oluşturulması için çok önemli bir dönüm noktasıdır.

Bilgi açısından en zengin olduğumuz bir dönemde küresel ekonominin ani değişimlere açık olduğu ve sınırlarının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin Dünya ekonomisi ile entegre olması, piyasalarda güvenilir bir aktör olması için şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulu olan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşmasıyla toplumun tüm paydaşlarının bilgiye erişebilirliği ve çıkarlarının korunması da sağlanacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanununun, iş hayatının gerekleri dikkate alınarak, yönetim kurullarının, genel kurulların elektronik ortamda yapılmasına imkan tanıması, her sermaye ortaklığı açısından, şeffaflık başlığı altında web sitesi kurma zorunluluğu getirmesi, teşebbüslerin yazışma, ihbar, ihtar, fatura, teyit mektubu gibi yazışmalarını elektronik yolla yapmalarını sağlaması, Bilişim Sektörünün gelişimi ve Dijital Türkiye dönüşümü açısından reform niteliğindedir. (Teknolog)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı