81 ilin akıllı şehre dönüşmesi için start verildi

81 ilde ‘Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçirmek üzere hazırlanacak akıllı şehirler yol haritasının oluşturulacağı “Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi” kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü himayesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediye yönetimleriyle bir araya gelinen stratejik toplantılarla sürece başlandı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü himayesinde, ülkemizde akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesi amacıyla yürütülen “Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi” kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyelere yönelik olarak toplantılar düzenlenmeye başlandı. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümleri, yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanması amacıyla ASİS CT rehberliğinde düzenlenen toplantılarla, ülkemizde akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesi hedeflenirken, şehirlerin ihtiyaçlarına özel yerel stratejiler belirlenecek.

Proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı Yönetişim Bilgilendirme ve İzleme Toplantıları”; belediyelere yönelik olarak ise “Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Rehberlik Etkinliği” ile “Akıllı Şehir Uygulamalarına Yönelik Rehberlik Etkinliği” adıyla düzenlenen toplantılara, aralık ayı başı itibariyle 515 kişinin katılımıyla başlandı.

“Şehirlere özel endeksler ile puanlama sistemi yapacağız”

Belediyelere yönelik düzenlenen ‘Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Rehberlik Etkinlikleri’nin ilki, 3 Aralık’ta T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Dursun Yıldırım Bayar, Asis CT Genel Müdürü Dr. Sayın Fatih Gündoğan ve İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker’in yanı sıra 15 Büyükşehir Belediyesi yöneticisinin katılımıyla, çevrimiçi olarak yapıldı. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen toplantıda yaptığı konuşmasında, “Şehirlere özel endeksler ile puanlama sistemi yapacağız. Akıllı şehirler özelinde temiz hava, temiz çevre gibi kriterleri belediyelerimiz ile çalışacağız. Hazırlanan rehberlik dokümanları tüm belediyelere yol gösterecek” dedi.

 “Belediyelerimize rehberlik kılavuzu hazırladık”

Toplantıya katılan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Dursun Yıldırım Bayar ise konuşmasında, “Akıllı şehirler vizyonumuzda 16 bileşeni baz aldık. Eylemlerimizi de bu vizyonda ilerletiyoruz. Öncelikli amacımız yerli ve milli üretimi ekosistemde desteklemek. Belediyelerimize ayrıca rehberlik kılavuzu hazırladık. Danışmanlık vererek de her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı. 4 Aralık’ta, yine büyükşehir belediyeleri yönetimlerine yönelik olarak “Akıllı Şehir Uygulamalarına Yönelik Rehberlik Etkinliği” düzenlenirken; kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak 3 ve 4 Aralık tarihlerinde ise, “2020 – 2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı Yönetişim Bilgilendirme ve İzleme Toplantıları” başlığıyla yine çevrimiçi toplantılar gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde ayrıca İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Şeker ve Dr. Mete Başar Baypınar ve AsisCT Genel Müdürü Dr. Fatih Gündoğan da projenin detayları hakkında bilgilendirmeler de bulundular.

Toplamda bir yıl sürecek çalışmalar kapsamında, akıllı şehir proje yönetim standartlarının belirlenmesi için çalıştaylar da düzenleneceğini kaydeden yöneticiler için, Akıllı Şehirler eğitimini veren AsisCT Genel Müdürü Dr. Fatih Gündoğan, akıllı şehirlere yöneticiler perspektifinden dikkat edilmesi gereken konulara değinerek, akıllı şehir yolculuğuna nasıl hazırlanılması gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Gündoğan şöyle devam etti: “Akıllı şehirler, günümüzde zamanın, mekânın, enerjinin, şehir güvenliğinin tasarruflu bir şekilde sağlanmasını amaçlıyor. Akıllı şehirlere giden yol ise, kentlerde yaşayanlara kaliteli ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmaktan, şehirleri daha konforlu yaşanabilir hale getirmekten, altyapıyı planlamaktan ve hizmetlerin bütünsel bir şekilde birbirine entegre olarak sunulmasından geçiyor.”

Başa dön tuşu