HABER

Türkiye’de İçerik Pazarlaması 2021’’ Raporu Yayınlandı

 icerik.com tarafından hazırlanan 2021 İçerik Pazarlaması Raporu, dijital pazarlamanın yapı taşlarından biri olan içerik pazarlamasını veriler eşliğinde inceleyerek Türkiye’deki sektörel rolü ve etkisi hakkında önemli çıktılar paylaşıyor.
 
 Günümüzde çeşitlenmeye devam eden formatlar, platformlar ve teknolojiler; tüketiciyle kurulacak iletişimde daha fazla temas noktası sunuyor. Bu durum içerik pazarlaması faaliyetleri kapsamında planlanması, kurgulanması ve optimize edilmesi gereken alanların da sayısının arttığı anlamına geliyor.
                                   
Online içerik platformu icerik.com tarafından hazırlanan 2021 İçerik Pazarlaması Raporu, içerik pazarlamasının Türkiye’deki durumunu ve dijital pazarlama sektöründeki etkisini kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Araştırmanın temelinde, toplamda 500’e yakın dijital pazarlama profesyonelinin katıldığı bir anket çalışması yer alıyor.
 
Araştırma;
●      Markaların tüm pazarlama faaliyetleri arasında içerik pazarlamasının sahip olduğu paya,
●      Pandeminin bu duruma etkisine,
●      Marka hedefleri ve sağlanan dönüşümler arasındaki ilişkiye,
●      İçerik türlerinin tercih edilme oranları ile performanslarına,
●      Dağıtım/paylaşım kanallarına odaklanıyor.
 
Araştırmada elde edilen salt veriler içerik pazarlamasının bugünkü pozisyonunu anlamak, günümüzde yaşanan değişimi izlemek ve gelecek stratejileri oluşturmak adına önemli referans noktaları sağlıyor.
Başa dön tuşu