Bilişim profesyonelleri Office 2007'nin arayüzünü beğeniyor

ImageMicrosoft Office 2007 profesyoneller tarafından benimsendi. ABD'nin önde gelen araştırma kuruluşu Forrester'ın Kuzey Amerika'da (Kanada, ABD ve Meksika) gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma Microsoft Office 2007 arayüzünün beğeni ile benimsendiğini ortaya koyuyor. Toplam 1753 bilişim profesyonelinin katıldığı araştırmada yeni arayüzün kullanıcılar açısından büyük kolaylıklar sunduğu görülüyor.

ABD'nin önde gelen araştırma kuruluşlarından Forrester'ın yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, BT çalışanları Office 2007'nin yeni Kullanıcı Arayüzünü tercih ediyor. Kanada, ABD ve Meksika'da Office 2007 kullanan BT çalışanları ve  BT yöneticileri arasında yürütülen araştırmanın sonuçları, yeni programın Kullanıcı Arayüzünün çok büyük kolaylıklar getirdiğini ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmada 1004 BT çalışanına ve 749 BT yöneticisine Microsoft Office 2007 ve bu yazılımın getirdiği yeni Kullanıcı Arayüzü ile ilgili sorular yöneltildi ve çalışma deneyimlerini aktarmaları istendi. Ayrıca BT çalışanlarına, herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadıkları soruldu. Katılımcıların büyük çoğunluğu çalışma deneyimleri hakkında olumlu yanıtlar verirken, ciddi bir sorunla da karşılaşmadıklarını vurguladılar. 

Office 2007'nin bu başarısının beklentilerini haklı çıkardığını söyleyen Microsoft 2007 Office Müdürü Sibel Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Microsoft'un bu yıl BT pazarına sürdüğümüz bir çok ürünü gibi, Microsoft Office 2007 de uzun süren araştırma süreçlerinden geçmiş bir yazılım. Günümüzde Ar-Ge'ye 7 milyar doların üzerinde bütçe ayıran bir kuruluşun çalışanı olarak, geliştirilen yeni Kullanıcı Arayüzü'nün başarısından gurur duyuyorum. Çalışma ve bilgiye ulaşmada yeni bir çığır açan Office 2007'nin Türkiye'deki satışları, bizim BT profesyonellerimizin de Amerikalı meslektaşlarıyla aynı tercihi yaptıklarını gösteriyor. Bu da bize mutluluk veriyor."

Yıllar Sonra Office'in "Yüzü" Değişti

Microsoft'un uzun yıllardan sonra en önemli ürün ailelerinden Office'in Kullanıcı Arayüzünde 2007 sürümü ile yaptığı radikal değişiklikler, konunun uzmanı BT çevrelerinde olumlu karşılandı. Microsoft Office 2007'nin oldukça yeni bir ürün olması ve kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler içermesine rağmen bu kadar tutulması son derece başarılı bulundu.

Kullanıcı Arayüzü Sorunsuz

Forrester'ın çalışmasının ilk sonuçları, Microsoft Office 2007'nin Kullanıcı Arayüzü'nün yeni bir sorun çıkarmadığını ortaya koydu. Forrester raporuna göre, son kullanıcıların % 95,5'lik bir kesimi yeni programa olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Ayrıca bilişim alanında çalışanların % 84,4'ü, "Yeni Kullanıcı Arayüzünün faydaları çıkabilecek sorunlar karşısında ağır basıyor" ifadesi için "katılıyorum" veya "tamamen katılıyorum" seçeneklerini işaretlediler. 

Yeni Office'e Geçiş Son Derece Akıcı ve Verimli

Genel olarak daha ileri ve daha genç bilişim teknolojisi çalışanlarının olumlu ifadelere  "tamamen katılıyorum" şıkkını işaretledikleri araştırma, hemen herkesin ilk 1 haftada zorlandığı, 3 hafta sonra alıştığını ve genel verimliliğini artırdığını ifade ettiğini belirledi. Yine bilişim çalışanları arasında çalışanların % 60'ından fazlası yeni Ofice versiyonuna geçerken herhangi bir eğitime gerek duymadıklarını söylediler.

Aynı şekilde, araştırmaya katılan BT yöneticilerinin üçte ikisi, işletmelerinde BT yardım taleplerinin çok fazla artmadığını, % 62'si ilk dört hafta içinde verimliliğin aynı seviyeye yükseldiğini açıkladı.

Yeni Kullanıcı Arayüzü Verimliliği Artırıyor

Bilişim çalışanlarının % 60,4'ü yeni Kullanıcı Arayüzü sayesinde verimliliklerinin arttığını ifade ederlerken BT yöneticilerinin % 84,1'i yeni Kullanıcı Arayüzünün herhangi bir ciddi engel çıkarmadığını söyledi.

Araştırmaya katılanların Office 2007 üzerine yaptıkları değerlendirmelerin ana hatları kısaca şöyle aktarılıyor:

  • Yeni Microsoft Office Kullanıcı Arayüzü sonuca yönelik bir tasarıma sahip, çalışanların "nasıl" yapacaklarından çok "ne" yapacaklarına yoğunlaşmalarını sağlıyor.
  • Yeniden düzenlenmiş Kullanıcı Arayüzü, Microsoft Office programlarından daha fazla verim alınmasını, bu sayede en iyi sonuçların daha hızlı üretilebilmesini sağlayacak.
  • Yeni sunucular ile birlikte çalışan yeni Office programlarının Kullanıcı Arayüzü artık bilgiyi insanların parmaklarının ucuna kadar getiriyor.
Başa dön tuşu