ManşetTEKNOLOG'DANYAPAY ZEKA

İş Dünyasında 2023 Trendleri Neler Olacak?

Önceki iki yıl boyunca yaşananların etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2022 yılı, sene başından itibaren eklenen yeni gündem konularıyla son derece hareketli geçti. Bu yaşananların ışığında 2023’te iş dünyasını etkileyecek gelişmeler neler olacak, hangi trendler belirleyici olacak sorularının cevaplarını bu yazımızda arıyoruz.

Dünyadan Gelişmeler…

  • Çoğu sektörü etkileyen ve iş dünyasını yakından ilgilendiren ana gündem konularının büyük bölümünün 2023’te de etkisi göstermesi bekleniyor. Amerikan Merkez Bankası ile diğer Batılı merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha da yükseltiyor. Ancak buna karşın Çin, para politikasını gevşek tutuyor.
  • Tüketicileri ve perakendecileri de etkileyen enflasyon krizi, e-ticaret büyümesinin önünde de engel olarak yer alabilir. Tüm satışların %14’ünü oluşturan online alışverişin, pandemi etkisiyle 2019’da %10’dan fazla artış göstermişti. Benzer bir pozitif yükselişin 2022 için söylenmesi zor. 2023’te e-ticaret dikkat çekecek olsa da yüksek enflasyonun tüketime etkisi daha net hissedilecek.
  • 2023’te iş dünyası için Covid-19’un artık tamamen risk oluşturmadığını söylemek zor. Zira son dönemde Çin devletinin “sıfır kayıp” politikası sebebiyle sert tedbirler alması, Çin’in dış dünyayı ilgilendiren üretim işlerini de etkiliyor. Pandeminin küresel ölçekte gündemin gerisine düşmesinde, Ukrayna kriziyle daha da artan ve kuzey yarımkürede havaların soğumasıyla daha öncelikli hale gelen enerji krizinin rol oynadığını söyleyebiliriz.
2023 İş Dünyası Trendleri
  • Sanayisi yavaşlama sinyalleri veren Avrupa’nın aksine, Asya’nın yükselen enerji iştahıyla küresel petrol talebini %1,5 artırması, önümüzdeki yıla uzanacak gündem konularından birini oluşturuyor. Enerji sorunu, iklim ve gıda kriziyle birlikte gündemi daha çok meşgul edecek.
  • Mevcut gelişmeler sebebiyle emtia fiyatları da sürekli bakılan değerler haline gelmiş durumda. Dünya Bankası’nın ekim ayı sonunda yayımladığı “Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’na göre enerji fiyatlarının bu yıl %59,1 artmasının ardından 2023’te %11,2 düşmesi bekleniyor. Değerli metallere ilişkin fiyat endeksinin ise bu yıl %4 ve gelecek yıl %3,6 azalmasının beklendiğini belirten raporda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre %1,4 ve 2023’te %4,2 azalacağı tahmini yer aldı.
  • Küresel resesyon beklentileri sebebiyle, teknoloji harcamalarında %6’dan fazla olarak öngörülen artış, gerçekleşemeyecek gibi görünüyor. Cihaz satışları hayal kırıklığı yaratmış olsa da, yapay zeka pazarının 500 milyar dolara yükselmesi moral veriyor. Yeni teknolojilerin önümüzdeki yıllarda küresel pazarda daha etkin rol oynaması öngörülüyor.
  • Eğlence dünyasında, online yayın platformları önümüzdeki yıl da yatırımlarını artıracak gibi görünüyor. Netflix’in 2022’deki 17 milyar dolarlık yatırım yapmasına, rakiplerinin de önümüzdeki yıl karşılık vereceği beklentisi, 2023’te daha çetin bir rekabetin habercisi olabilir.
  • Çip krizinin yanı sıra pandemi ve savaş sebebiyle yaşanan tedarik sorunları, otomotiv pazarını bu sene sarstı. Yeni otomobillerin küresel satışları sadece %1 artış gösterdi. Bununla birlikte elektrikli araçların satışlarında %25’lik bir artış oldu.
  • İş profesyonellerinin toplantı ve etkinlikleri büyük oranda online yapmayı tercih etmesi, seyahatleri de doğrudan etkiledi. Bunun da etkisiyle havayolu sektörü henüz pandemi öncesini yakalayamamış olsa da, önceki seneye göre %30’luk artış moral verdi.
  • Teknolojinin her zamankinden hızlı gelişme göstermesinin; küresel salgın ve savaşlara rağmen önümüzdeki yıl ve sonrasında pozitif etkilerini daha net ortaya koyması da beklenebilir.

Tüm bu gelişmelerin ışığında iş dünyası için 2023’ün öne çıkacak trendleri şu şekilde sıralayabiliriz:

İşletmeler Hızlandırılmış Dijital Dönüşüm Sağlıyor

2023 İş Dünyası Trendleri

Pandemi etkisiyle kurumların ve bireylerin hayatlarını teknolojiye daha hızlı uyarlaması, dijital dönüşüm planlarını da etkiledi. 2023 yılında yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT), sanal ve artırılmış gerçeklik (VR/AR), yeni nesil ağ iletişimi (5G), bulut bilişim (Cloud) ve blok zinciri (Blockchain) gibi teknolojilerde yenilik ve gelişmelerin devam edeceği öngörülüyor.

Dönüşümü ateşleyen bu dijital teknolojilerin birbirine giderek yaklaştığını ve aralarındaki sınırların bulanıklaştığını önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğiz. Artırılmış çalışma, hibrit ve uzaktan çalışma için yeni çözümler, karar verme süreçleri, rutin ve yaratıcı iş yüklerinin otomasyonu gibi konular, trend teknolojilerin birbirlerini geliştirmelerine olanak verecek.

Basit ve sıradan görevlerin mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde tamamlanması için sistemlerde yaşanan dönüşüm, “akıllı işletmeler” kavramının artık daha elle tutulur biçimde gözler önüne serilmesine olanak sağlayacak.

İşletmelerin hızlandırılmış dijital dönüşüm sağlarken; süreç ve operasyonlarının her alanına doğru teknolojiyi yerleştirdiklerinden emin olmaları çok önemli. Daha etkili satış ve pazarlama, daha iyi müşteri hizmetleri, daha verimli tedarik zincirleri, müşteri ihtiyaçlarına daha uygun ürün ve hizmetler ve modern üretim süreçleri 2023’te çok daha fazla konuşulacak.

Enflasyon ve Tedarik Zincirinde Güvenlik Sağlanıyor

Makalenin giriş bölümünde enflasyonla ilgili bazı ön bilgilere yer verdik. 2023’te dünyanın çoğu için ekonomik görünüm pek iyi sayılmaz. Uzmanlar, devam eden enflasyon ve bastırılmış ekonomik büyüme beklentilerinden bahsederken, birçok endüstri Covid-19’un neden olduğu küresel kapanmalar sırasında ortaya çıkan ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle daha da kötüleşen tedarik zinciri sorunlarıyla hâlâ boğuşuyor.

Bununla mücadele etmek ve ayakta kalmak için şirketlerin mümkün olduğunca esnekliklerini geliştirmeleri gerekiyor. Emtia fiyatlarının değişkenliği ve lojistik maliyetlerinde artış gibi önemli etkenler, tedarik zincirlerinde koruyucu önlemleri daha da öncelikli hale getiriyor.

Şirketlerin tüm tedarik zincirlerini planlamaları ile arz ve enflasyon risklerine maruz kalma durumlarını belirlemeleri çok önemli. Alternatif tedarikçiler edinmek, riski azaltmada bir tedbir olarak öne çıkabilir. Çin’in sıfır Covid politikası ve müteakip kapatmalarla boğuşması da 2023’te üretim parçalarının tedariği konusunda sorun yaratabilir.

Bilinçli Tüketici Algısında Sürdürülebilirlik Rol Oynuyor

2023 İş Dünyası Trendleri

Etkilerini son on yıllarda artıran iklim krizi, covid pandemisinin getirdiği zorlukları gölgede bırakacağa benziyor. Sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık çalışmaları, yatırımcıların ve tüketicilerin tercihlerini de etkiliyor. Doğru çevresel ve sosyal referanslara sahip işletmelerin tercih edileceği bir sürece doğru ilerliyoruz. Satın alma eğilimlerinin değişmesiyle birlikte, kiminle alışveriş veya iş yapılacağının seçilmesinde ekolojik etki ve sürdürülebilirlik gibi faktörler öncelik taşıyacak. Bilinçli tüketici algısında sürdürülebilirliğin rol oynaması, 2023 için not edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.

2023’te şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) süreçlerini stratejilerinin merkezine taşıması beklenecek. Herhangi bir işletmenin toplum ve çevre üzerindeki etkisini ölçmekle başlaması ve ardından şeffaflığı, raporlamayı ve hesap verebilirliği artırması öne çıkacak. Her işletmenin, olumsuz etkilerin nasıl azaltılacağına dair net hedeflere ve bir takvime ihtiyacı olacak. Değerlendirme ve planların şirketlerin paydaşlarına da taşınması; tüm tedarik zincirini ve tedarikçilerin ESG kimlik bilgilerini kapsaması da değerlendirilecek.

Yapay Zekâ (AI) İş Dünyasında Baskın Hale Geliyor

Teknoloji devlerinin içine düştüğü küçülme, neyse ki yazılım ve özellikle yapay zeka alanındaki gelişmelerle dengeye kavuşuyor. Yapay zekanın iş dünyasında baskın bir güç haline gelecek olmasına 2023’te daha net tanık olacağız. Etkileyici miktarda veriyi işleme ve deneyimlerden öğrenme becerisiyle yapay zekâ, her büyüklükteki kuruluş için hızla değerli bir araç haline geliyor.

Yapay zekânın girişimcilikte önemli bir rol oynamaya devam edeceğini ve öneminin önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Şirketlerin yeni fırsatlardan yararlanmak, görevleri ve süreçleri otomatikleştirmek, maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve karar verme süreçlerini geliştirmek için yapay zekaya yatırım yapma ve operasyonlarına dahil etme yollarını bulması gerekecek. Buna bağlık olarak müşteri hizmetleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) daha yaygın hale gelecek.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Büyük Fırsatlar Ortaya Çıkarıyor

2023 İş Dünyası Trendleri

Son yıllarda trendler listelerinin gediklisi olan Nesnelerin İnterneti, 2023’te de kendine yer buluyor. Fiziksel cihazlar, araçlar, ev aletleri ve elektronik ürünleri sensörler ve bağlantı protokolleriyle yönetilebilir ve denetlenebilir kılan Nesnelerin İnterneti, anlık veri alışverişi için 5G gibi bağlantılara ihtiyaç duyuyor.

Halihazırda içinde yaşadığımız ve çalıştığımız hali yakın zamanda dönüştürmeyecek başlayarak etkisini daha yakında belirgin hale getirecek olan IoT ürünlerine yapılan küresel harcamanın 2023’te 1,1 trilyon dolara ulaşması tahmin ediliyor.

Henüz ilk aşamalarında olmasına rağmen hızla genişleyen Nesnelerin İnterneti, ekonomimizi ve toplumumuzu önemli ölçüde etkileyerek yeni işler ve endüstriler yaratarak işletmeler ve tüketiciler için muazzam fırsatları ortaya çıkaracak.

Paylaşım Ekonomisi Girişimciler İçin Yeni Fırsatlar Yaratıyor

Yılda yaklaşık %10’luk istikrarlı büyüme oranını koruyan Paylaşım Ekonomisi’nin 2023’te de yaygınlaşmasını artırması ve 2025 yılına kadar yaklaşık 335 milyar dolar değerinde bir pazar haline gelmesi tahmin ediliyor.

Bu büyümeyi yönlendiren ana unsurlarından biri, paylaşılan varlıkların kullanılabilirliğinde artış olarak öne çıkarken, şehirleşmenin yaygınlaşması ve nüfus artışı gibi çeşitli faktörler de paylaşımda rahatlık ve teknolojinin azalan maliyetini tetikliyor.

Ulaşım, konaklama ve perakende dahil olmak üzere birçok sektörü etkileyen Paylaşım Ekonomisi’nin 2023’te bazı sektörlerden pay çalarak daha geniş bir etkiye sahip olmasını bekleyebiliriz.

Paylaşım ekonomisinin girişimciler için yeni fırsatlar yaratma potansiyeli de en heyecan verici yönlerinden birini oluşturuyor. Artan işletme sayısı paylaşım etrafında doğacak ve bu işletmeler ekonomik büyümede önemli rol oynayacak gibi görünüyor. Şirketler yeni müşteriler çekmek, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için bu trendden faydalanabilir.

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Önem Kazanmaya Devam Ediyor

2023 İş Dünyası Trendleri

Bulut Bilişim ve Büyük Veri de tıpkı Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti gibi, iş dünyasına yön verecek trendler listelerinde yer almayı başarıyor. Şirketlerin çalışma şeklini ve hayatımızı nasıl yaşadığımızı değiştiren, zamanımızın en önemli teknolojik gelişmeleri arasında yer alan bu iki unsur, önümüzdeki birkaç yıl içinde gelişmeye ve önem kazanmaya devam edecek.

Bulut bilgi işlem, kuruluşlara dünyanın herhangi bir yerinden uzak sunuculardaki verileri depolamasına ve bunlara erişmesine olanak tanıyarak çok sayıda avantaj yaratıyor. Bulut tabanlı hizmetler giderek daha yaygın hale geldikçe, işletmeler operasyonlarını güçlendirmek için bunlara daha fazla güvenecek.

2023’te şirketlerin büyük çoğunluğunun bulut bilişim yatırımlarını artıracağı beklentisi, sektörde yeni oyuncuların ortaya çıkmasını da sağlayacak. Artan rekabet fiyatları aşağı çekebilir ve bulut hizmetlerinin kalitesini artırabilir.

Üretilen büyük veri miktarının gelecekte katlanarak artacak olmasına kesin gözüyle bakabiliriz. İşletmelerin daha da karmaşık hale gelecek olan bu verileri depolamak ve işlemek için yeni yollar bulması gerekecek. Geleneksel analitik yöntemlerin daha az etkili olacağı ve firmaların verileri anlamlandırmak için işlevsel makine öğrenimi araçlarına ihtiyaç duyacağı anlamına ulaşmamız mümkün gelir.

Geçmişte şirketler, büyük verileri öncelikle pazarlama ve reklam amaçlarıyla analiz ediyordu. 2023’te ise büyük veri; sağlık, finans ve imalat sektörlerindeki daha karmaşık sorunların çözülmesine, karar vermeyi iyileştirmeye ve gelecekteki eğilimleri tahmin etmeye yardımcı olacak.

5G Bağlantı Sorunlarıyla İlgili Endişelere Son Veriyor

2023’te beşinci nesil hücresel teknoloji dünya çapında daha yaygın hale gelecek. Kablosuz ağlara daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve daha fazla kapasite getirecek olan 5G, şirketlerin bağlantı sorunlarıyla ilgili pek çok endişesini ortadan kaldıracak.

Önceki nesil kablosuz teknolojilerle imkansız olan yeni uygulamaları ve hizmetleri mümkün kılmayı vaat eden 5G ağı, şu anda dünyanın birçok yerinde yayılıyor ve halihazırda akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve hatta drone’lar dahil olmak üzere birkaç 5G uyumlu hale geliyor.

Sağlık, ulaşım ve üretim dahil olmak üzere birçok sektörü muazzam bir şekilde etkileyecek olan 5G sayesinde sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalara uzaktan bağlanabilecek ve ulaşım şirketleri bunu otonom, yani sürücüsüz araçları yönetmek için kullanacak. Üretim şirketleri, fabrikaları ve makineleri Nesnelerin İnterneti’ne bağlamak için de 5G’yi kullanacak.

Başa dön tuşu