Cisco Türkiye'de genişbant internetin nabzını tuttu

Imageİnternet ve bilgi ağları alanında geliştirdiği yazılım, donanım ve hizmetleriyle bilginin dünya üstünde hareketini mümkün kılan, ağ teknolojileri konusunda uzman Cisco; geleneksel hale gelen "Türkiye'de Geniş Bant İnternet Araştırması"nın ikincisine IDC ile birlikte imza attı. Türkiye'deki genişbant pazarının boyutlarını ortaya koymak amacıyla ilki Haziran 2006, ikincisi ise Aralık 2006'da gerçekleştirilen Cisco Genişbant Internet Araştırması ile Türkiye'nin genişbant konusundaki resminin çekilmesini ve gerçekçi bir gelecek planı hazırlamak mümkün hale geliyor.

Segment, bant genişliği, teknoloji platformu, aylık abone ücreti ve abone dağılımına göre ölçülen araştırma her altı ayda bir aynı yöntem kullanılarak yapılıyor.

Genişbant internet ile ülkenin ekonomik büyümesi arasında bir bağlantı olduğunun ortaya konduğu araştırmayla genişbant internetin ticari iletişimin önemli bir parçası haline gelmesi yatıyor.

Türkiye'de genişbant bağlantının çok hızlı bir gelişim gösterdiğini vurgulayan araştırmaya göre Haziran 2006'da genişbant bağlantıların yüzde 96,4'ü 256Kb ve daha düşük bağlantıya sahipken 2006 Aralık'da kullanıcıların yüzde 97,6'sı 512Kb'den daha yüksek hızlarda bağlanmaya başlamış.

Aynı araştırmaya göre kurumsal genişbant bağlantıların yüzde 88.4'ünü küçük işletmeler (1-48 çalışan) tarafından kullanılıyor. Orta boy işletmelerin (50-249 çalışan) oranı yüzde 9,7 ve büyük işletmelerin (250+ çalışan) payı ise yüzde 1,9.

Araştırma ayrıca Türkiye'nin yeni nesil genişbant erişimi için, çok hızlı, üzerinde interaktif ve ticari televizyon yayıncılığı gerçekleştirilebilecek kapasiteye sahip, evlere kadar uzanan fiber optik yatırımının ve yaygın Metro Ethernet talebinin artacağını gösteriyor. Tüm dünyada hızla yaygınlaşan Metro Ethernet temelli genişbant uygulamalarının önümüzdeki 3-5 yıllık sürede ADSL teknolojisin yerini alması bekleniyor.

2010 yılında 560 milyon kişi

Yapılan araştırmalar, dünyadaki genişbant abone sayısının 2006 ve 2010 yılları arasında % 16.2 oranında büyüyeceğini gösteriyor. 2006 yılında yaklaşık 310 milyona ulaşan abone sayısının 2010 yılında 560 milyon olması bekleniyor. Bu oranın önümüzdeki yıllarda yükselmesindeki sebepler arasında genişbant internetin tüm dünya çapında iletişim altyapısının en temel parçası olarak ön plana çıkması ve toplumların birbirleri ile daha fazla iletişim kurmasında genişbant iletişimin önemli katkısının olduğu kriterleri yer alıyor.

Genişbant internet toplumun yapısında olumlu yönde iyileşmeler meydana gelmesine de yardımcı oluyor. Bunlar arasında daha eğitimli, sağlıklı, güvenli bir topluluk, rekabetçi iş yaşamı ve vatandaş odaklı devlet kavramları yer alıyor. Genişbant eğitimin daha kolay ulaşılabilir olmasına ve öğrencilerin genişbant internet sayesinde etkileşimi yüksek dijital eğitim yazılımlarına daha kolay erişebilmelerini sağlıyor.

İnsan hayatının en önemli unsurları arasında yer alan sağlık konusunda da faydalar sağlayan genişbant; vatandaşlara nerede olduklarına bakmaksızın online sağlık hizmeti, bilgi ve kaynak imkanı sunuyor.

Genişbant internetin en önemli faydalarından bir tanesi de yerel ve bölgesel düzeydeki kamu güvenliği yetkililerine bilgiye daha hızlı erişim sağlayarak daha hızlı hareket etmelerine imkan sağlaması olarak gösteriliyor. Bu teknoloji sayesinde, kurumların ağ temelli çözümleri kullanmalarını mümkün hale geliyor: E-ticaret, müşteri ilişkileri yönetimi, e-öğrenme, global ekonomiye ulaşmada önemli katkılar sağlayan genişbant, hükümetlerin vatandaşa daha verimli, saydam ve etkili hizmet vermesine yardımcı oluyor.

Genişbant internetin yaygınlaşması yeni teknolojilerin insan hayatına girmesine imkan sağlıyor. Bunlar arasında Video & IPTV, 3'lü servisler (ses, data ve video hizmetlerinin aynı operatör tarafından verilmesi), ofise gitmeden evden çalışma ve kablosuz genişbant teknolojileri sayesinde mobil iletişimin yaygınlaşması yer alıyor.

Türkiye yaygın genişbant erişime batı ülkelerine kıyasla geç sahip olsa da özellikle ADSL pazarındaki hızlı büyüme ve pazardaki oyuncuların gelecekle ilgili iş planları, Türkiye'nin bu konuda dünyanın gerisinde kalmayacağını gösteriyor.

Rakamlarla Genişbant:

  • ADSL kullanımı 2006 yılının son 6 ayında 660 bin adet artarken kablolu internet kan kaybetti
  • Hükümet, 2006 yılında yüzde 20 olan ticari kurumların genişbant internet kullanım oranını 2010 yılında yüzde 95'e getirmeyi planlıyor
  • Küçük ve orta boy işletmelerin genişbant kullanımı büyük işletmelere kıyasla daha hızlı artıyor
  • Haziran 2006 tarihinde % 2.02 olan 512 KB ve üstü internet kullanımı Aralık 2006 tarihinde % 97.6'ya yükseldi
Başa dön tuşu