Geleceğe yatırım

Günümüzde çalışanlar için MBA; kariyerlerinde yükselmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacını taşıyan bir diploma olarak değerlendiriliyor. Piyasa beklentilerini karşılama çabasıyla programlara katılan kişiler kendi uzmanlıklarını derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye çalışıyorlar.

Küresel rekabetin artması sonucunda daha kalifiye yönetici ihtiyacının duyulması, şirketlerin yönetimlerini profesyonelleştirmeleri sonucunda MBA programlarına verilen önem de gittikçe artıyor. Bu durum yönetim kademelerinde yükselmek isteyenler için MBA’in kazandırdığı ortak dil ve kavramlarına sahip olma ihtiyacını doğuruyor. Özellikle günümüzde orta ve üst düzey yöneticilerden MBA sahibi olanların sayısındaki artış da bu programlarda ki talepte ivme kazandırıyor. Programları bitirenler kendi çalıştıkları şirketde yükselirken, bazen de diğer şirketlerde üst düzey pozisyonlarda yer alabiliyorlar.

KİŞİNİN GELECEĞİNE YAPTIĞI YATIRIM

Günümüzde dünyanın en büyük şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yaklaşık %21 ‘i MBA sahibidir.İş dünyasındaki deneyim yükseldikçe, MBA programlarının kariyer ve alınan ücrete olan katkısı da ivme kazanıyor. Örneğin 7 yıllık bir iş deneyimine sahip bir MBA mezunu, yalnızca, lisans derecesine sahip olan bir kişiye oranla yaklaşık 2,5 katı daha yüksek ücret alabiliyor.Ücretler özellikle 5 yıldan sonra büyük bir ivme kazanıyor. Ayrıca orta derecede yöneticilik düzeyine gelmiş çalışanlar iş deneyimlerini alacakları MBA programlarıyla biraraya getirerek global ölçekli çalışma platformlarında yer alıp, kendilerine en büyük yatırımı yapmış oluyor.

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMENİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ

Eğitimde fırsat eşitliğini öne çıkaran “internet üzerinden eğitim modeli”, günümüzde uzaktan eğitimin teknolojiyle geldiği en son noktayı bünyesinde barındırıyor. Özellikle Türk Telekom tarafından altyapıya yapılan büyük yatırımlar internet kullanıcı sayısını önemli derecede arttırmıştır. Ülkemiz 5 milyonu aşan ADSL kullanıcısı ile abone sayısının 1 milyon ve üzerinde bulunduğu ülkeler içinde ADSL abone sayısı en hızlı artan ülke konumundadır. Türkiye İstatistik Kurumu’ nun Nisan ayında yaptığı “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre hane halkının %24,47’inin internette erişim imkanına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. ADSL’nin %82,1 ile Türkiye’de kullanılan en yaygın internet bağlantı türü olduğu belirlenmiştir.Internet erişimine sahip kitlenin %30’u interneti eğitim amaçlı kullanmaktadır.

SEÇİMİNİZ GELECEĞİNİZDİR

Globalleşme ile birlikte yaşanan teknolojik gelişmelerde yaşanan hızlı bilgi akışı eğitimde farklı açılımları da beraberinde getirmiştir . Ülkemizde eğitim durumlarına göre en fazla bilgisayar kullanımı %87,9 ve internet kullanımı da %87,2 ile yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarında yer almaktadır. Teknolojinin eğitime kazandırdığı yeni açılım e-öğrenim modelinin büyük bir başarıyla uygulandığı e-MBA programları zaman ve mekan kısıtlamasından dolayı olanak bulamayan kişilerin hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Özellikle kişilerin kariyerlerinde kendilerine yaptıkları en büyük yatırım almış oldukları MBA programları oluşturmaktadır. T.C. Maltepe Üniversitesi’ nin Element Eğitim Teknolojileri çözüm ortaklığında gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin en yoğun talep gören e-MBA programı, bu sorumluluğun bilinciyle misyonu; eğitim dünyasında gençlerimize yeni bir dünya görüşü vermek, özgüvenlerini artırmak, kariyer sahibi yapmak ve küreselleşmeye uyum sağlayan üretken insan yetiştirmeyi amaçlıyor.  Yapısal olarak, ABD, Kanada ve İngiltere gibi global ölçekli saygın modellerin örnek alınması ve teorinin doğrularıyla iş dünyasının gerçeklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan e-MBA programı ile öğrenciler, küresel vizyonu olan profesyonel olma yolunda gelecekleri için önemli bir yatırım yapıyorlar.

 Program Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin:
http://embamaltepe.e-universite.org

Başa dön tuşu