Bilişim sektörüne talep artıyor

ImageTürkiye'nin, bireylere ve kurumlara hizmet veren online iş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com, bilişim sektöründe istihdam haritasının çıkarılması ve beklentilerin belirlenmesi amacıyla Eylül 2007'de sonuçlanan bir piyasa araştırması yaptırdı. Araştırmada, hem çalışan hem de işveren açısından önemli bulgulara ulaşıldı.

Araştırma hakkında açıklama yapan Yenibiriş Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu, bilişim sektöründe çalışanların sektöre bağlılığının yüksek olduğunu ve sektör çalışanlarının kısa sürede iş bulduğunu belirtiyor.


Çalışan bakış açısıyla iş, istihdam, bilişim…
Yenibiriş'in araştırmasına katılan 4536 kişinin %54'ü ortalama 0-6 ay süreyle iş aradığını belirtiyor. Buna göre bilişim sektörü çalışanlarının oldukça kısa sürede iş buldukları açığa çıkıyor. Bu katılımcıların toplam %41'i lisans ve lisans üstü eğitim kurumlarından mezun. Lisans eğitiminde %24 ile mühendislik öne çıkıyor.
İş değiştirmeyi düşünenlerin çoğu uzman/teknik uzman (%37), bunu takiben de memur/eleman (%23) pozisyonu geliyor.

Bilşim çalışanları işini İnternet'ten arıyor
İş aramada en çok tercih edilen yöntemin %34 ile İnternet'te iş ve İK siteleri olması dikkat çekiyor. Bu sitelerin tercih edilmesinin en önemli nedeni de ilan sayısının fazlalığı. Gazete, dergi, yazılı basın %19 ile ikinci sırada geliyor. Firmaların İnternet sitelerine başvurma yöntemi ise %15 oranında tercih ediliyor. Bu yöntemi tercih oranı özellikle ilk işini arayanlarda daha da yüksek.

Esnek çalışmaya en elverişli sektörlerden biri olduğu düşünülen bilişim sektörü çalışanları özel sektörde ve tam zamanlı çalışmayı tercih ediyorlar. Araştırmaya göre katılımcıların toplam %89'u tam zamanlı (full-time) çalışmayı tercih ediyor. En çok tercih edilen şirket yapısı %76 ile özel sektör iken, kamu sektöründe çalışmayı tercih eden katılmcıların oranı sadece %15. (Yenibiriş'in geçen yıl aynı dönemde yaptırdığı genel istihdam araştırmasında kamu sektörü tercihi %40'tı.) Holding veya holding şirketleri/büyük şirketler, özel sektörde çalışmak için en çok tercih edilen grubu oluşturuyor (%68). Yerli veya yabancı sermayeli şirket tercihi ise neredeyse başabaş geliyor. Toplamda yerli sermayeli şirketler %39, yabancı sermayeli/global şirketler ise %37 oranında tercih ediliyor.

Sektör çalışanlarının dörtte üçü sektörde kalmayı tercih ediyor
Araştırmada, iş arayanların bilişim sektörüne bakışı da ele alınıyor. Sektör çalışanlarının yarısı iş değiştirmeyi düşünmekle birlikte dörtte üçü sektörde kalmayı tercih ediyor. Ankete katılanların %39'u bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinde halen çalışıyor ya da çalışmış. "Hangi sektörde çalışmak istersiniz?" sorusunun yanıtı da %44'lük oranda bilişim ve telekomünikasyon oluyor. Özellikle ilk işini arayan ve iş değiştirmeyi düşünen katılımcıların %34'ü bilişim sektörünü tercih ediyor. İş değiştirmeyi düşünen katılımcıların %48'i zaten bu sektörde çalışıyor. Genel bir bakış açısıyla, katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%70) bilişim sektöründe çalışma konusunda olumlu görüşe sahip.

Araştırmada bilişim sektöründe çalışılan/çalışılmak istenen iş alanlarına bakıldığında birbirlerine çok yakın oranlarla sırasıyla, araştırma-geliştirme, yazılım geliştirme, sistem yönetimi, ağ yönetimi tercih ediliyor. Yine bu iş alanının tercih sebebi olarak %19 ile sürekli yenilenen bir sektör olması ve %15 ile işin sevilmesi belirtiliyor.

İşverenler öncelikle iş deneyimine sonra eğitime bakıyorlar
Araştırmanın işverenlere yönelik kısmı da ilginç sonuçları ortaya koyuyor. İşverenler arasında aday aramada iş ve İK siteleri, %31 ile yine en fazla tercih edilen yöntem. Katılımcıların %22'si de firmanın kendi İnternet sitesine yapılan başvurulardan faydalanıyor. Katılımcıların %54'ü en sık kullanılan iş ve İK sitesinin hizmet ve fonksiyonlarını yeterli buluyor.

Araştırma dahilinde görüşülen kişiler, başvuru yapan adayın özgeçmişinde en çok iş deneyimine dikkat ediyor (%30). Bunu %27 ile eğitim takip ediyor. Başka bir deyişle işverenler öncelikle iş deneyimine sonra eğitime bakıyorlar. İşverenlerin istihdamla ilgili zorluklar değerlendirmesinde toplamda adayların eğitim seviyesi öne çıkarken (%26); adayların deneyim seviyesi (%23) ikinci sırayı alıyor.

İşveren tarafında görüşülen firmaların 2005-2006 yıllarındaki mevcut işgücünün %53'ü 26-35 yaş arasında, %46'sı 4-7 yıl kıdeme sahip, %36'sı lisans ve üstü eğitim almış. Çalışanların %72'si erkek. Araştırmaya katılan firmalarda mevcut işgücünün eğitim durumuna göre dağılımı şöyle; %26 lisans, %23 lise ve %20 meslek yüksek okulu. Firmalardaki işgücünün lisans eğitim durumuna göre dağılımında ise katılımcıların %22'si sosyal bilimler, %20'si mühendislik bölümlerinden mezun.

Web tasarımı ve içerik yönetimi adaylarına talep artacak
Önümüzdeki bir senede işe alım yapılacak alanların başında web sitesi içerik yönetimi geliyor. Bunu sırasıyla bakım-servis-onarım, yazılım geliştirme, sistem yönetimi, tasarım takip ediyor. İşe alınacak adaylarda en çok tercih edilecek bilişim yetkinlikleri; sistem uzmanlığı, veritabanı uzmanlığı, web tasarımı, grafik tasarımı, ağ uzmanlığı, sistem güvenliği olacak.

Araştırmaya beş bine yakın kişi katıldı
Selas Türkiye Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın işverenlere yönelik bölümü 223 katılımcı ile yüz-yüze görüşme ve Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi metoduyla, iş arayanlara yönelik bölümü ise 4536 katılımcı ile Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi metoduyla gerçekleştirildi.

Başa dön tuşu