Küresel ekonomiye sosyal ağlar yön verecek

Hızlı gelişen ülkeler önümüzdeki on yıl içinde daha fazla tüketerek dünya ekonomisinin haritasını değiştirecek. Deloitte’un hazırladığı “Tüketici 2020: İşaretleri okumak” başlıklı rapora göre, gelişmekte olan pazarların tüketicileri küresel tüketimin ve ürün yeniliklerinin kurallarını koyacak. Tüketici davranışlarını ekonomik ve demografik trendler, sınırlı kaynaklar ve sürdürülebilirlik, teknolojinin günlük yaşama etkisi açısından ele alan rapor, 2020 yılının küresel ekonomisinin ana hatlarını ortaya koyuyor.

Rapora göre, iç tasarrufları görece düşük, ekonomik büyümeleri borç alma ve tüketici harcamalarının artması yoluyla gerçekleşen ülkeler önümüzdeki yıllarda ihracat yoluyla büyüme sürecine geçecek. Bugün ihracat yoluyla büyüyen ülkelerin ise aynı şekilde devam etmeleri mümkün olmayacak. Bunun sonucu olarak küresel ekonomide bir dengelenme süreci yaşanacak. Örneğin, Çin gibi ülkeler ihracattan ziyade yurtiçi tüketici harcamaları ile büyüyecek.

Teknoloji, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemeye devam edecek

Mobil iletişim ve Internet sayesinde tüketiciler istedikleri bilgilere anında ulaşabiliyor, fiyat karşılaştırması yapabiliyor ve istedikleri zaman istedikleri yerde alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Teknoloji ilerledikçe bu eğilim ivme kazanıyor. Bu nedenle firmaların daha sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirmeleri, sosyalleşerek tüketicilerle iletişim kurmaya odaklanmaları gerekecek.

Değişime uyum sağlayabilmeleri için firmaların dikkat etmesi gereken ön önemli konular arasında tüketicilerle bağlantı kurmak öne çıkacak. Bu nedenle raporda firmaların çalışanları yoluyla, e-posta ve Facebook gibi araçları kullanarak tüketicilerle iletişime geçmeleri öneriliyor. Tüketicilerin şirket bilgileri yerine diğer tüketicilerin yorumları ve tavsiyelerine güveneceği öngörülüyor. Ayrıca, sosyal ağların etkisiyle müşteri bağımlılığının eskiye oranla kısa dönemli olacağının göz önünde bulundurulması gerekiyor. Müşteri bağlığını artıracak yenilikçi uygulamalar büyük önem taşıyor.

(Teknolog)

Başa dön tuşu