Vatandaş elektronik imzaya hala güvenmiyor

  2010 yılı verilerine göre elektronik imza en çok İstanbul, İzmit ve Bursa illerinde kullanıyor. Marmara bölgesini İç Anadolu ve Ege bölgesi izliyor. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri en az e-imza kullanan bölgeler olarak dikkat çekiyor. E-imza kullanımının sanayi ve üretimin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla olması e-imzanın vatandaşlardan çok firmalar tarafından kullanıldığını gösteriyor.

Türkiye’de 2005’te başlanan elektronik imza uygulaması, 2007’de gerek devlet alanında gerekse özel sektörde ilk uygulamaların gerçekleştirilmesiyle hayatımıza daha fazla girdi. Ancak 2010 yılı sonu verilerine göre e-imzayı daha çok firmalar kullanırken, vatandaşlar arasında e-devlet uygulamaları henüz yaygın değil.
 
Türkiye’de elektronik imzanın kullanılmaya başlandığı 2005 yılından beri özel sektör tarafından üretilmiş olan 200 bin Nitelikli Elektronik Sertifikanın yüzde 70’ini vermiş olan E-Güven 2010 yılının e-imza açısından değerlendirmesini yaptı. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-Güven’in 2010 yılında vermiş olduğu imzaların yüzde 60’ını 25–40 yaş arasındaki vatandaşlara verdiği e-imzalar oluşturuyor. 18–25 yaş arası vatandaşlardan e-imza sahibi olmak için E-Güven’e başvuranların oranı ise yüzde 5’i geçmiyor. Vatandaşlık hizmetlerinden yararlanan ancak çoğu henüz iş hayatında olmayan gençlerden oluşan 18-25 yaş grubunda elektronik imza kullanımının azlığı, elektronik imzanın henüz kamusal uygulamalarda yaygınlaşmadığını ve daha çok özel sektörde firmalar tarafından tercih edildiğini gösteriyor. 
 
Başa dön tuşu