Siemens, beyin takımı için yarışma ile üye arıyor

Siemens Sağlık’ın Almanya’daki “Innovation Think Tank” (İnovasyon Beyin Takımı), yüksek lisans ve doktora da dahil olmak üzere her yaştan öğrenciyi geleceğin yaratıcıları arasında yer almaya davet ediyor.

Siemens AG içinde disiplinler arası yenilikleri teşvik etmek üzere kurulan bir platform niteliğindeki Inovasyon Beyin Takımı, tüm dünyada sağlık alanında yeni yaratıcıları aramaya başlıyor. Bugüne kadar 115’in üzerinde icadıyla bir rekora sahip olan Inovasyon Beyin Takımı Platformu, yüksek lisans ve doktora da dahil olmak üzere her yaştan öğrenciyi geleceğin mucitleri arasında yer almaya davet ediyor. 

Başvuruların 13 Şubat 2011 tarihine kadar kabul edildiği yarışmanın amacı; kronik hastalardaki (diyabet, kronik kalp hastalığı, felç vb) artışın sağlık bakım sistemleri üzerinde yarattığı olağanüstü yükü azaltmak ve insanlığa yardımcı olacak fikirleri hayata geçirmek. 

Geleceğin sağlık teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla ilk defa düzenlenen yarışma kapsamında; yaşlanan nüfus için çözüm önerileri, yeni teşhis ve tedavi görüntüleme cihazları ve yöntemleri, görüntüleme cihazları bileşenleri, görüntüleme cihazlarını destekleyen altyapılar ve gelişmekte olan ülkeler için kırsal ortam bakım ürünleri ana başlıkları altında yeni fikirler değerlendirilecek.
 
Yarışma ayrıca kronik hastalık yönetimi, ev bakım cihazlarına (örneğin kan şekeri takibi, kan basıncı takibi vb.) yönelik yeni iş fikirleri ve sağlık bakım iş modelleri olmak üzere sağlıkla ilgili her konuda yeni iş fikir ve çözüm önerilerine açık olacak. Yarışmaya katılım şartlarına ve detaylı bilgiye, http://www.siemens.com/innovationthinktank adresinden ulaşılabilir. (Teknolog)

Başa dön tuşu